mail: webmaster
  web: www.svenskär.se
  Tel:  070-2248080
  Adress: Svenskär
              Härnösand
               SWEDEN
Hem       Allehamna