Bättre utsikt mot havet för Svenskärsborna och alla andra

 En del träd och buskar har under hösten

röjts bort för att inte fiskeläget Svenskär helt

ska växa igen. Planer fanns på ytterligare

trädfällning men avvaktas för samråd med

närmast berörda efter att styrelsen för

Svenskärs samfällighetsförening haft synpunkter

 

 

 

Ett kraftigt skyfall i augusti orsakade stor skada på vägarna i Svenskär. Efter reparationer har det nu tillkommit ett antal "bulor" för att avleda vattnet vid liknande skyfall.

För att röja bort sly och gräs efter vägarna anlitades på prov en entreprenör "Franson" för att röja och frakta bort  det som röjts.

En utgallring av förvuxna träd har skett under sommaren och hösten. Markägarna som har ansvaret för träden aviserade att man skulle fälla ett antal träd och efter kontakter med berörda fastighetsägare har följande åtgärdats.

En stor tall vid Sigges lilla stuga togs bort några tallar ovanför Sigges hus togs bort

 

                                                                  Tallar och sly nere vid stranden nedanför Wikners har rensats bort.

 

 

 

 

 

I november har ett antal tallar ovanför Norbergs och en stor gran på Norbergs tomt fällts för senare bortforsling.

 

 

 

 

 

 

Vi väntar på lite midsommarbilder från Mats och Ann

Islossning i Svenskär 25/3 2011

Vädret i Svenskär
SMHI Svenskär