2009


Ny väg i Svenskär
En ny väg har brutits från vändplanen och ut till Rörsudden
 läs mer>>

Höstbild av Skäret  fotograf Lena Wallin

Stormfälld
Stormnatt i Svenskär 3 oktober fällde tall
En av Svenskärs tre storallar, den ovanför Norbergs stuga
blåste ner under natten mot söndagen. Lyckligtvis var ingen i vägen och bara några ledningar följde med. Som synes var tallen helt uppruttnad och det var tur att den föll på natten.
fler bilder>>>
28 november 2008
November i Svenskär  fler bilder>>
Röjardag i Svenskär
Planering
Thomas Edström, Ulf Wallin, Sigge Engström, Tony Svensson och Mats Dahlin funderar över hur fällningen ska göras.

Lördag 13 september  röjning och städning i Svenskärs Fiskeläge  läs mer>>
Den 2 maj 2008 var lantmäteriet på besök i Svenskär. Det gällde en uppdelning av båtplatser på stranden inom det rödmarkerade området.
Tidigare fanns en avstyckad plats (2007) samt tre stycken servitut på båtplatser.
Nu gjordes en utsättning där totalt åtta platser blev inmätta och markerade.
Dans runt midsommarstången

Full fart på dansen runt midsommarstången i Svenskär med Björn Eriksson som speleman och lekledare